Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student thanh tâm36/Vietnam Group :icondesgin-anime-sakura: Desgin-Anime-Sakura
 
Recent Activity
Deviant for 2 Months
Needs Core Membership
Statistics 27 Deviations 574 Comments 1,089 Pageviews
×

Newest Deviations

Talking-request :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 2 3 Iggy-styles-by-chikae :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 6 14 pack remder :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 3 3 render manhua :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 12 7 render-ye-bing-yao :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 7 3 render-co tinh-hai :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 7 3 Nguyet-chan :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 6 4 Iggy-by-chikae :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 5 8 Iggy-style-ye-bing-yao-by-chikae :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 8 4 manhua :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 4 13 Psd_Coloring_By_Chikae :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 5 8 render manhua: phi da de :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 6 6 render manhua: duong thien y :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 7 10 Happy 50+ WATCHER(stop share psd) :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 11 19 cover anime :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 9 2 Scrapbook-kim-uat-huyen-share-psd :iconchikae-cucheo:chikae-cucheo 8 5
my artwork
yêu thì fav+watch nhan

Favourites

Snow :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 1 1 Luffy Iggy :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 5 4 Akabane Karma Iggy :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 7 0 iggy template by Tiffany{psd file} :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 79 63 Iggy Template :icontiffanyy2002:Tiffanyy2002 38 10 Iggy Ruby by me :iconjadoo-cucheo:Jadoo-cucheo 12 25 #Cover_Iggy_Rin :iconsansan203:Sansan203 6 4 Put your love inside me :iconnyokarrs:NyoKarrs 8 6 Cover #102 - Iggy Umi Sonoda :iconbabe-ngo:babe-ngo 6 2 Tami Nishimikado Iggy Style :iconkatsumi-rishidome:Katsumi-Rishidome 49 45 Cover Iggy : Enomoto Takane :iconluvakalie:LuvakaLie 17 7 Happy Birthday To Hoshizora Rin :iconsatohsuri-ger:SatohSuri-Ger 35 17 M I K U :iconhalivi:Halivi 30 21 { Share #06 } RES Little Pink Bear :iconmii-dean:Mii-Dean 23 24 [T.R 1] - Slot 1 for El :iconusagi-yoush:Usagi-Yoush 19 11 - Cover Iggy No.2: Rin Hoshizora [ 27052016 ] :iconbyjin-d:BYjin-D 14 12
art mà mik đã fav thì toàn art đẹp thui nà

Donate

chikae-cucheo has started a donation pool!
10 / 500
do you like my artword , please donate point for me
thanks , hope you like it
thank you


You must be logged in to donate.
  • :iconxandimus:
    XandImus
    Donated 4 hours and 24 minutes ago
    10

Activity


Hi mọi người , tớ mở T.R lần này là để chào mùa hè
Thật ra mùa hè chưa tới nhưng tớ cứ mở trước để đến hè đăng , tớ không thể trả T.R sớm đc nên mọi người thông cảm , đừng giục tớ nhé
                                                --------------------request--------------------------------
chỉ nhận slot scrap và iggy thoai , yêu cầu điền form đầy đủ nhé , scrap thì phải đưa render , tớ không cut đc đâu , lâu lắm , iggy thì phải đưa render+stock nhé
     form scrap:
-name:
-thể loại:
-render:
-res:
-text:
-cần thêm gì:
   form iggy
-name:
-render:
-stock:
-thông tin nhân vật:
-màu:
-cần thêm gì:
 

LƯU Ý :CHỈ DÀNH CHO WATCHER CỦA TỚ THÔI !!!
                     BYE
Iggy-styles-by-chikae
cái này tui dùng làm iggy đấy , iggy của tui còn simple mừ , thím nào ưng lấy đi
watch+fav+cmt= lấy  nhớ credit
đã lấy pk là phải làm và đăng art tui xem với đoá
Loading...

deviantID

chikae-cucheo's Profile Picture
chikae-cucheo
thanh tâm
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
Welcome to my Profile

My name: chikae haruka
D.O.B:29/08/2k4
sex:girl
Here are my best friends :iconyukino-chuchoe::iconkiwi-desgin-cucheoo::iconkiracucheo::iconhuyorij::iconmaomao199:
Here are my *onee-chan*: :iconkurumi-shiki::iconariesbachduong2002vt::iconkamiyoribaka::iconbabe-ngo:

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner 13 hours ago   Interface Designer
Cảm ơn đã gif Pionts cho tớ ^^
Reply
:iconchikae-cucheo:
chikae-cucheo Featured By Owner 13 hours ago  New Deviant Student Interface Designer
nothing nha
Reply
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner 11 hours ago   Interface Designer
Cậu thặc tốt bụng <33
Reply
:iconchikae-cucheo:
chikae-cucheo Featured By Owner 11 hours ago  New Deviant Student Interface Designer
tại tớ cũng đang có nhiều points , tớ có thiện cảm với ai thì give points cho ng` đó thôi
Reply
(1 Reply)
:iconmaomao199:
maomao199 Featured By Owner 13 hours ago   Interface Designer
^^
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner 19 hours ago  Student Artist
Nee ghé
Reply
:iconchikae-cucheo:
chikae-cucheo Featured By Owner 13 hours ago  New Deviant Student Interface Designer
ân nee ạ
Reply
:iconbabe-ngo:
babe-ngo Featured By Owner 11 hours ago  Student Artist
không có gì
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner 20 hours ago  Student Photographer
Qua cậu 
Reply
:iconchikae-cucheo:
chikae-cucheo Featured By Owner 13 hours ago  New Deviant Student Interface Designer
cảm ơn nha
Reply
Add a Comment: